Default welcome msg!

คำถามพบบ่อย

คำถาม กระเบื้องดิจิตอลแตกต่างจากกระเบื้องทั่วไปอย่างไร

คำตอบ กระเบื้องดิจิตอล มีคุณสมบัติการพิมพ์ลวดลายที่เสมือนจริง เป็นลายเลียนแบบธรรมชาติ เคลือบเงาพิเศษ ให้ความรู้สึกเปรียบเสมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

คำถาม กระเบื้องขับขอบ กับ ไม่ขัดขอบต่างกันตรงไหน

คำตอบ กระเบื้องขัดขอบสามารถปูได้ชิดกว่ามีร่องแค่นิดเดียว

คำถาม ข้อดีของกระเบื้องขัดขอบ

คำตอบ กระเบื้องขัดขอบเป็นสินค้าที่ปูชิด เข้ามุมง่าย มีความทนทาน ทำให้ยากต่อการเป็นรอยขีดขวน สามารถดูแลทำความสะอาดได้ง่าย

คำถาม กระเบื้องผลิตแบบ RANDOM คืออะไร

คำตอบ เป็นการผลิตแบบสุ่มใน 1 กล่อง ลวดลายจะไม่เหมือนกัน

คำถาม กระเบื้องปูพื้นกับปูผนังแตกต่างกันอย่างไร

คำตอบ กระเบื้องปูพื้นจะมีความหนากว่ากระเบื้องผนัง และจะมีน้ำหนักมากกว่ากระเบื้องบุผนังและกระเบื้องปูพื้นจะรับน้ำหนักได้มากกว่ากระเบื้องบุผนัง

Please wait...